تعریف چوب پلاستیک

895رشد و توسعه همراه با تغییر ساختار جوامع سبب گردیده است که نیاز به مواد با خواص و کاربردهاي متفاوت به شکل روزافزونی افزایش یابد و کمبود مواداولیه و یا عدم انطباق آنها با نیازهاي کنونی سبب شده است که صاحبان صنایع همواره به دنبال موادی با خواص کیفی و کمی مطلوب باشند. در این میان، چندسازه ها  توانسته اند که بسیاري از کمبودها را جبران کرده و نقش ارزشمندي را در راه تکامل مواد مهندسی به خود اختصاص دهند.

 

 


چند سازه هاي چوب پلاستیک  گروه جدیدي از مواد هستند که در بسیاري ازکشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، درحال تولید و توسعه اند. در ساخت چوب پلاستیک گستره وسیعی از پلیمرها مثل پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی ونیل کلراید، پلی استر و ... به همراه پرکننده هاي سلولزي شامل آرد چوب، الیاف  چوب، کتان، کنف و.. مورد استفاده قرار می گیرد.

در چوب پلاستیک عموماً دو جزو متمایز با نام فاز پیوسته ( ماتریس ) و فاز ناپیوسته ( تقویت کننده ) یا پرکننده وجود دارد و فرآورده حاصل در مجموع خواص بهتري از هر یک از اجزاي تشکیل دهنده خود دارا می باشد. فاز ناپیوسته
معمولاً سختتر از فاز پیوسته است و غالباً سه دسته کلی از مواد شامل ذرات پودري، ذرات صفحه اي و الیاف در این فاز استفاده می شوند. مواد تقویت کننده که به ماتریس اضافه  می شوند؛ خصوصیات ویژه اي را در چوب پلاستیک ایجاد می کنند. در چند سازه چوب پلاستیک به طور کلی الیاف، عضو بارپذیر هستند درحالیکه ماتریس (پلیمر)، آنها را در محل و آرایش مطلوب نگهداشته و به عنوان یک محیط منتقل کننده بار بین الیاف عمل می کند.

مشاوره رایگان

گروه ون وود اطلاعات جامعی را فراهم آورده است که به شما در انتخاب نوع محصول کمک شایانی می کند. به گالری ون وود مراجعه کرده و با دیدن تصاویر، رویای خود را طراحی کنید و از طریق تماس با شرکت آنرا به صورت سه بعدی مشاهده نمائید.
همچنین گروه طراحی ون وود در انتخاب طرح، رنگ یا ترکیب رنگ محصولات در کنار شما می باشد.

لینکهای مفید