بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای هیبرید با استفاده از مدل میکرو مکانیک

ABSTRACT
A micromechanical analysis of the unit cell of a unidirectional hybrid composite is performed using finite element method. The  ibers are assumed to be circular and packed in a hexagonal array. The effects of volume fractions of the two different
fibers used and also their relative locations within the unit cell are studied. The failure envelopes of the hybrid composites are developed from the micro-stresses within the unit cell for various macro-stress states using the Direct Micromechanics Method (DMM). From the DMM results various phenomenological failure criteria such as maximum stress, maximum strain and Tsai-Hill theories are developed for the hybrid composites. The results for hybrid composites are compared with single fiber composites.

دریافت متن کامل ابن مقاله - Download This Article

مشاوره رایگان

گروه ون وود اطلاعات جامعی را فراهم آورده است که به شما در انتخاب نوع محصول کمک شایانی می کند. به گالری ون وود مراجعه کرده و با دیدن تصاویر، رویای خود را طراحی کنید و از طریق تماس با شرکت آنرا به صورت سه بعدی مشاهده نمائید.
همچنین گروه طراحی ون وود در انتخاب طرح، رنگ یا ترکیب رنگ محصولات در کنار شما می باشد.

لینکهای مفید